• Natte Neusjes - BEESTIG GOEDKOOP
 • Vandaag Besteld, morgen geleverd*
 • 40% EXTRA Korting op meer dan 200 items
 • Makkelijk Retourneren
 • GRATIS Verzending vanaf €50 én verlaagde verzendkosten van €5*
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Natte Neusjes.be

Inhoudsopgave

 1. Omvang
 2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid
 3. Prijzen en verzendkosten
 4. Verzending
 5. Eigendomsvoorbehoud
 6. Herroepingsrecht
 7. Garantie en aansprakelijkheid
 8. Betaalmethoden en creditnota's
 9. Privacy
 10. Marketing & klantcommunicatie
 11. Identiteit van de contracterende partij
 12. Slotbepalingen
 13. Gebruik van de Facebook Custom Audience-service via de Pixel-methode
 14. Natte Neusjes VS het COVID-19 Monster
 15. Litter Robot

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Natte Neusjes.be (hierna: Natte Neusjes) en zijn klanten via de online shop www.natteneusjes.be

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

 1. Bestelproces

  • Natte Neusjes biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent huisdieren. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
  • Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
  • Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
  • Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.
  • De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

 2. Afsluiten van overeenkomsten

  De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. In geval van foutieve prijszetting, typo's of andere zetfouten behoudt de Verkoper zich het recht het verkeerd geprijsde artikel te annuleren en te verwijderen uit de bestelling. De koper wordt hier eerst via email van op de hoogte gebracht. Het foutief  betaalde bedrag zal binnen de 7 werkdagen, via onze (beveiligde) betaalprovider aan de Koper worden terugbetaald of in mindering gebracht worden van de correcte prijs indien de Koper beslist het artikel toch de kopen aan de aangepaste prijs.

 3. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

  Afwijkend van punt 2 komt bij de keuze voor vooruitbetaling (zoals uitsluitend van toepassing bij Natte Neusjes) een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door Natte Neusjes. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 kalenderdagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 kalenderdagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de aanmaningsprocedure gestart en indien nodig de gerechtelijke invorderingsprocedure ingesteld, met alle bijkomende kosten en interesten ten laste van de wanbetaler. Zie ook punt 8. Betaalachterstand.

 4. Beperkte hoeveelheid

  De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan. De maximale bestelwaarde bedraagt € 2.500,00.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

Voor meer informatie over de verzendkosten, klik hier

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, in de productomschrijving of in de Levertijd en Verzendkosten, is de verwachte levertijd 1 werkdag. Besteld van maandag tot vrijdag voor 17u is levering bij de klant de eerstvolgende werkdag. Meer informatie over de Verzending en tarieven vindt u hier.

In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn bij de leverancier kan Natte Neusjes, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen om zo binnen redelijke termijn de goederen bij de klant te leveren.

In het geval dat Natte Neusjes niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan Natte Neusjes zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Natte Neusjes zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Natte Neusjes de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Natte Neusjes het betaalde bedrag terugstorten naar de klant en dit binnen de 14 kalenderdagen.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de Natte Neusjesklantenservice. Als resultaat heeft Natte Neusjes de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

Voor afwijkende levertermijnen, zie productomschrijving of Verzending

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Natte Neusjes totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Natte Neusjes niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van de bestelde goederen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Vertragingen omwille van de koerierdiensten (PostNL, DPD, Bpost) kunnen niet ingeroepen worden voor het herroepingsrecht. Dit zijn situaties buiten onze wil om. Dit herroepingsrecht is tevens ongeldig bij pre orders.

Natte Neusjes zal de verzendkosten voor de Herroeping/ Retourzending van de goederen enkel in volgende gevallen voor hun rekening nemen:

 1. Er is iets fundamenteels mis met de goederen. Deze moeten zich ook in de originele verpakking bevinden en ongebruikt zijn. (voeding, snacks en aanverwanten kunnen omwille van hygiënische redenen niet geretourneerd worden.
 2. Er zijn door Natte Neusjes verkeerde goederen geleverd.

Bij een gedeeltelijke terugzending van de goederen worden in geen geval de verzendkosten vergoed.

Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de Natte Neusjes klantenservice.

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u Natte Neusjes door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een  e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Bij een gedeeltelijke terugzending van de goederen worden in geen geval de verzendkosten vergoed.

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, beginnende vanaf de dag van invoer van annulatie in onze webshopsystemen. U ontvangt op het ogenblik wanneer de annulering werd ingevoerd hierover een mail.

Natte Neusjes zal de verzendkosten voor de Herroeping / Retourzending van de goederen enkel in volgende gevallen voor hun rekening nemen:

 1. Er is iets fundamenteels mis met de goederen. Deze moeten zich ook in de originele verpakking bevinden en ongebruikt zijn. (voeding, snacks en aanverwanten kunnen omwille van hygiënische redenen niet geretourneerd worden.
 2. Er zijn door Natte Neusjes verkeerde goederen geleverd.

Bij een gedeeltelijke terugzending van de goederen worden in geen geval de verzendkosten vergoed.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde beveiligde betaalmethode (wanneer mogelijk), als deze die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen en dit binnen de 14 kalenderdagen volgend op ontvangst van het herroepingsformulier (in geval van niet-levering) of ontvangst van de goederen (andere gevallen). In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag dat u ze van ons ontvangen heeft, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst heeft retour heeft gezonden.

Onder ontvangst verstaan we levering van de goederen alsook de 1e aanbieding van de koerier wanneer u afwezig was, zoals na te kijken is in de track & trace van deze koerierdienst.

 

Retouradres:

Natte Neusjes

August Nihoulstraat 3

3270 Scherpenheuvel


BELGIE

Natte Neusjes draagt de kosten voor de retourzending van de goederen als uw zending hiervoor in aanmerking komt. (zie bovenstaand Herroepingsrecht punt 1 en 2) het pakket retourneert via onze retourservice en volgens de door ons verstrekte retoursinstructies.

Bij een gedeeltelijke terugzending van de goederen worden in geen geval de verzendkosten vergoed.

Wilt u een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij u binnen de termijn van veertien kalenderdagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.

U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

Uitzonderingen van ANNULERING -EN herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van:

 • goederen die niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht.
 • goederen die snel bederven.
 • goederen die na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.
 • goederen waarvan de levering vertraagd is buiten onze wil om. Bvb vertragingen koerierdiensten (PostNL, DPD, Bpost) of omdat u uw zending te laat ging afhalen na aanbieding door koerierdiensten, u bezorgde ons een verkeerd leveradres,...
 • Pre-Orders

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier
(Als u de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)

 • "Per email
 • ”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
 • - Klantnummer:
 • - Ordernummer:
 • - Besteld op (*) / ontvangen op (*):
 • - Naam van de persoon / consument(en):
 • - Adres van de persoon / consument(en):
 • - Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)
 • - Datum

_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bij een gedeeltelijke terugzending van de goederen worden in geen geval de verzendkosten vergoed.

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die u bij Natte Neusjes koopt. Dit houdt in dat u als consument recht heeft op een deugdelijk product. Het product is of doet wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina.  

Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van uw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Natte Neusjes is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.

8. Betaalmethoden en creditnota's

 1. Betaalmethoden

  Goederen kunnen worden betaald met de meest courant gebruikte internetbetaalmiddelen zoals daar bvb zijn: iDeal, Bancontact, creditcard. Natte Neusjes heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash,cheque, afterpay, bij afhaling of onder rembours is niet mogelijk.

 2. Betaling via creditcard

  In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt bij aankoop van de goederen (wij accepteren MasterCard, Visa, Diners Club en American Express).

 3. Vooruitbetaling

  Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Natte Neusjes is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.
  Om de goederen sneller te ontvangen bieden we je de mogelijkheid direct vooruit te betalen via beveiligde servers voor betaling met IDEAL, Bancontact, bankapp.

 4.  

  Bankgegevens:

  Natte Neusjes
  Bank: ING BANK NV 
  IBAN: BE41 3632 0209 6510
  SWIFT (BIC): BBRUBEEBB

 5. Betalingsachterstand

  De klant krijgt van Natte Neusjes per e-mail 3x de vraag om tot betaling over te gaan. Indien de klant weigert of niet reageert zullen er gerechterlijke invorderingsprocedures worden opgestart. De kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de schuldenaar, in dit geval de klant. Als de klant achterstand in betaling heeft, zal het aankoopbedrag rente opbouwen tijdens de achterstand van 5 procentpunten boven het ECB basis leningspercentage. Als de klant geen consument is, is het rentepercentage 8 procentpunten boven het basis leningspercentage.

 6. Creditnota's

  In het geval van aflossing van creditnota's moeten de specifieke, geldige aflossingsvoorwaarden, minimale bestellingshoeveelheid en periode van geldigheid etc. worden nageleefd. De bijbehorende informatie is te vinden op de creditnota's. In ieder geval kan er maar een creditnota of een bestelling/klant gerichte korting worden gebruikt per aankoop. Uitbetaling in cash of verrekening met vorige bestellingen zijn niet mogelijk. Doorverkoop is verboden.

 7. Rekeningen

  De klant gaat ermee akkoord dat facturen enkel en alleen elektronisch kunnen worden ontvangen. Elektronische facturen worden per e-mail naar de klant verzonden in PDF-formaat.

9. Privacy

Natte Neusjes neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

10. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met Natte Neusjes en een elektronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft Natte Neusjes het recht dit elektronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het elektronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar info@natteneusjes.be zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

 

11. Identiteit van de contracterende partij

Natte Neusjes is een onderdeel van DFS

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Nieuw adres:
Madouplein 8 / 12
1210 Brussel (Sint Joost ten Node)

Land van bedrijfsvoering: België

Copyright:

Natte Neusjes

12. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Belgische recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt."

13. Gebruik van de Facebook Custom Audience-service via de Pixel-methode

AOp onze website gebruiken we de zogenaamde Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook. Dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u zich in de EU bevindt, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland wordt ("Facebook"). Deze functie dient ervoor om bezoekers van onze website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook advertenties („Facebook-Ads“) te tonen die gebaseerd zijn op hun interesses. Zo willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties voldoen aan de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend zijn. Bovendien kunnen we met behulp van de Facebook-pixel de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoek-doeleinden nagaan, door na te gaan hoeveel gebruikers op een Facebook-Ad klikken. De Facebook Pixel wordt direct door Facebook ingeschakeld zodra u onze website bezoekt en kan op uw apparaat een zogenaamde cookie opslaan. Als u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, koppelt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. De gegevens die over u zijn verzameld, stellen ons niet in staat uw identiteit als gebruiker vast te stellen. De verzameling en verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in de context van het privacybeleid van Facebook. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy.U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om dit te doen, kunt u de pagina oproepen die is aangemaakt door Facebook (de instellingen over advertenties op basis van website- en appgebruik) als u bent aangemeld bij Facebook: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze geschikt zijn voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten. Door op de volgende link te klikken, kunt u bovendien een opt-out-cookie instellen, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website met de geselecteerde browser wordt voorkomen:

 

14. Natte Neusjes VS het COVID-19 Monster

 

Aangepaste Verzendkosten Covid-19

Momenteel verlaagde verzendkosten van €5, voor iedere bezorgdienst, ongeacht je bestelbedrag (indien lager dan €50).

 

Zijn alle producten nog steeds beschikbaar?

Door het hoge bestelvolume kan het voorkomen dat het door jou gewenste product niet meer leverbaar is. We doen ons uiterste best om de beschikbaarheid van onze artikelen op het hoogst mogelijke niveau te houden. Er zijn al meer goederen onderweg naar ons.

Mocht een bepaald artikel uitverkocht zijn, dan kunnen wij je zeker een passend, alternatief artikel uit ons assortiment aanbieden.

 

Kan ik vertragingen bij de levering verwachten?

Door het zeer hoge bestelvolume kan de bezorging van jouw bestelling tot 5 werkdagen worden vertraagd.
Ons logistieke team, samen met de koerierdiensten doen er echter alles aan om ervoor te zorgen dat jouw pakket zo snel mogelijk bij jou bezorgd wordt.

Zodra je bestelling onderweg is, ontvang je een verzendbericht met een link. Met deze link kun je de bezorgstatus van jouw pakket volgen en indien nodig de bezorgdatum wijzigen.

 

Kan ik besmet raken van de goederen of de verpakking van mijn bestellingen?

Je vraagt je misschien af of het nog veilig is om pakketten en goederen te ontvangen. Wij verzekeren je dat dit veilig is.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de kans op besmetting van commerciële goederen door een besmet persoon klein en is het risico om het virus dat COVID-19 veroorzaakt op te vangen via een pakket dat is verplaatst, heeft gereisd en is blootgesteld aan verschillende omstandigheden en temperaturen, ook laag.

Het Tema van Natte Neusjes werkt steeds met wegwerphandschoenen en mondmasker en houdt zich steeds aan de Social Distancing Regels. Verder is het al onze medewerkers verplicht hun handen veelvuldig te wassen en/of te onstmetten met de door ons te beschikking gestelde Desinfecterende Handgel met 75% Alcohol.

Als je nog steeds niet zeker bent, kun je het schoonmaken met een eenvoudig desinfectiemiddel om het virus te doden. Reinig je handen met een product op alcoholbasis of was ze met water en zeep. Raak je ogen, mond of neus niet aan.

 

Kunnen er vertragingen optreden op de website?

Door de hoge belasting van natteneusjes.be kan dit helaas leiden tot langere laadtijden.
We proberen steeds onze voorraad  te updaten maar het kan evenwel zijn dat de door jou bestelde goederen toch niet meer in onze fysieke stock aanwezig zijn maar dan wordt door ons Logistieke Team alles in het werk gesteld om deze goederen toch zo snel mogelijk bij jout te leveren. (zie hierboven)
Wij vragen voor je begrip.

Meer info vind je hier

 

15. Litter Robot Open Air III

Alle Info over de garantie en de 90 dagen niet goed geld terug garantie kan je hier nalezen.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 01/09/2018